De BVO sluit tot januari '22

De BVO sluit tot januari '22

logo bvo2

Digitale Nieuwsbrief BVO, 27 november 2021Beste leden, docenten en overige contacten van de BVO-Tinholt

Het feit dat U een extra nieuwsbrief van de BVO ontvangt, betekent helaas niet veel goeds. Zoals U ongetwijfeld weet, lopen de coronacijfers gierend uit de hand en heeft de demissionaire regering vrijdag 26 november 2021 in een vervroegde persconferentie extra maatregelen aangekondigd om te trachten de verspreiding van het virus zo goed mogelijk in te dammen. Deze maatregelen treffen helaas ook wederom de BVO.
Naast aanscherping van de reeds eerder afgekondigde maatregelen is nu ook de 1 1/2 meter onderlinge afstand weer verplicht gesteld. Indien deze niet gehandhaafd kan worden is een mondkapjes verplicht. Daarnaast is gevraagd zoveel mogelijk thuis te blijven en onderlinge contacten en bewegingen zoveel mogelijk te vermijden. En bovendien er is een lockdown afgekondigd voor veel organisaties, sportclubs en sportscholen, culturele instellingen en niet-essentiële winkels die ingaat om 17.00 uur ‘s middags tot 05.00 ‘s ochtends.

Het bestuur van de BVO heeft zijn verantwoordelijkheid genomen en unaniem besloten om de activiteiten in het BVO-gebouw minimaal 3 weken te staken. Deze beslissing valt ons zwaar, maar is onvermijdelijk. De avondcursussen moeten sowieso stoppen als gevolg van het tijdslot van de lockdown. Bij de bridgecursussen is gebleken dat intensieve loopbewegingen niet kunnen worden vermeden en dat bovendien de 1 1/2 meter onderlinge afstand niet kan worden gehandhaafd. Voor de overige cursussen geldt dat er per cursus gekeken zou moeten worden of een veilige omgeving kon worden gegarandeerd. Dit kan aanleiding geven tot onduidelijkheid, dus tot discussie en mogelijk tot onenigheid en verschil in interpretatie.

Hoewel niet verplicht gesteld door de regering vindt het BVO-bestuur het toch het beste, het veiligste en het meest solidair met de inmiddels overbelaste ziekenhuizen om alle contactmomenten te minimaliseren. Daarom hebben wij het besluit genomen om de komende drie weken ALLE activiteiten in het BVO-gebouw te staken. Hoe het over drie weken dus vanaf 19 december zal gaan, zal de nabije toekomst ons leren, maar wij gaan ervan uit dat wij pas in januari 2022 weer met de cursussen kunnen beginnen. Uiteraard houden wij U bij nieuwe ontwikkelingen op de hoogte.

Het bestuur zal zich de komende dagen buigen over de vraag hoe wij de cursisten en docenten financieel gaan compenseren. Hierover zullen docenten en cursisten afzonderlijk worden geïnformeerd.
Alles bij elkaar een triest, maar helaas ons inziens onvermijdelijk besluit. Wij hopen op uw begrip hiervoor.

Het bestuur spreekt de hoop uit dat U allen gezond blijft en toch ook fijne feestdagen door zult maken in deze sombere decembermaand.Omdat de beoogde nieuwjaarsreceptie geen doorgang kan vinden, wens ik U alvast namens het volledige bestuur een gezond en cursusrijk 2022 toe.

Met vriendelijk groet ,
namens het bestuur van de BVO
Albert van der Heijden, voorzitterWilt u deze Nieuwsbrief niet langer ontvangen? 
Laat het ons weten via contact@bvo-tinholt.nl

Email built with AcyMailing