De BVO blijft tot en met mei '21 dicht

De BVO blijft tot en met mei '21 dicht

logo bvo2

NIEUWSBRIEF BVO, 24 JANUARI 2021 

Aan de cursisten, docenten, vrijwilligers en overige relaties van de BVO-Tinholt

Het zijn nog steeds ongewisse tijden in deze Coronacrisis en het bestuur heeft getracht U tot nu toe met een zekere regelmaat bij te praten over de stand van zaken bij de BVO-Tinholt te Overveen.

De lockdown van medio december 2020 heeft ons genoodzaakt om de activiteiten van de BVO op dat moment vrijwel volledig te stoppen. Wij hadden gehoopt om U in januari weer van wat positiever nieuws te kunnen voorzien. Maar helaas blijkt dat een utopie: de besmettingsgetallen van het COVID-19 virus nemen niet voldoende (snel) af, integendeel: het OMT voorspelt een derde virusgolf in april 2021 met het voorspelde trieste scenario, dat - als er niet rigoureus wordt ingegrepen - er een forse toename zal komen van ernstig zieke patiënten in de ziekenhuizen en van overvolle IC-afdelingen waardoor mogelijk de medische zorg in Nederland volledig zal vastlopen.

Door de overheid zijn daarom al preventief forse aanvullende maatregelen aangekondigd:
- De periode van de lockdown wordt in ieder geval verlengd tot 9 februari 2021, maar de verwachting is dat deze aanzienlijk(?) langer zal gaan duren
- De regering, gesteund door de meerderheid van de Tweede Kamer, heeft inmiddels besloten tot een avondklok en hoewel ook daarover wordt gesteld dat deze tot minimaal 9 februari 2021 zal gaan duren, sluit onze premier Mark Rutte niet uit dat ook de avondklok langer zal kunnen gaan duren. Avondcursussen zijn dan ook niet meer mogelijk.
- De horeca en de sportclubs, maar ook de buurthuizen, blijven vooralsnog gesloten en er is geen enkel zicht op wanneer deze weer geopend mogen worden.
- De vaccinaties zijn in aantocht, maar deze zullen voor het overgrote deel van de (oudere) Nederlandse bevolking pas op zijn vroegst in maart of zelfs april 2021 beschikbaar zijn. Neem daarna een minimale periode van drie weken die nodig is om antistoffen tegen het COVID-virus te vormen, dan is het op zijn vroegst eind april of zelfs mei 2021 dat onze over het algemeen oudere cursisten en docenten voldoende veilig weer in groepsverband bij elkaar kunnen komen.

Dat betekent eigenlijk, dat de tweede helft van het cursusjaar 2020/2021 als verloren moet worden beschouwd.

Het bestuur van de BVO-Tinholt heeft jl. dinsdag 19 januari 2021 vergaderd om zich op deze ontstane situatie te beraden en heeft besloten om ALLE georganiseerde BVO-activiteiten tot en met mei 2021 te staken.
Het heeft geen enkele zin om iedere maand een hoopvolle Nieuwsbrief rond te sturen om daarna weer te moeten constateren, dat we wederom door nieuwe feiten worden achterhaald. Het lijkt ons beter om nu duidelijkheid te scheppen over het verdere beloop van het cursusjaar 2020/2021. Dit geeft duidelijkheid aan cursisten, docenten en gastvrouwen.

Wij realiseren ons ook terdege, dat dit voor de docenten mogelijk grote gevolgen kan hebben. Wij zullen hen in een aparte brief dan ook nog nader informeren en met hen inventariseren of er nog eventueel alternatieven zijn.

De enige uitzondering die we hebben gemaakt voor de komende maanden, is voor het Odensehuis, dat  wel door kan gaan op iedere maandagmiddag en eenmaal per twee weken op de donderdagmiddag. Dit, omdat zij hun bijeenkomsten organiseren onder eigen verantwoordelijkheid en met toestemming van de gemeente Bloemendaal.

Wat gaat dit financieel voor U betekenen? De penningmeester zal een overzicht maken van de tot nu toe door U betaalde cursusgelden en het bedrag van de bijeenkomsten die niet hebben kunnen doorgaan zo spoedig mogelijk aan U terugstorten. U hoeft hier zelf geen actie voor te ondernemen.

Het bestuur van de BVO zal U regelmatig middels een Nieuwsbrief op de hoogte houden van de stand van zaken op dat moment en over onze plannen voor de nabije toekomst en zo op deze wijze toch een vorm van communicatie met U blijven onderhouden.

Wij realiseren ons, dat wij deze week een vergaande beslissing hebben genomen, maar zijn ook overtuigd van het feit, dat duidelijkheid aan U verschaffen hier toch de beste keuze is.
Als bestuur zullen wij niet stil zitten, maar de ontwikkelingen op de voet blijven volgen. En natuurlijk zullen wij werken aan het nieuwe cursusprogramma 2021/2022. Wij spreken de hoop uit dat wij weer in september 2021 met volle kracht en ieders inzet aan een nieuw en succesvol cursusseizoen kunnen beginnen.

Mocht U vragen of opmerkingen hebben naar aanleiding van deze nieuwsbrief, dan kunt U ons altijd bereiken via de mail: contact@bvo-tinholt.nl 
Eind februari 2021 kunt U de volgende nieuwsbrief van ons verwachten.

Namens het bestuur wens ik U uiteraard ziektevrije maanden toe en spreek de hoop uit dat de vaccinaties snel in onze regio ter beschikking komen en kunnen worden toegediend.

Met hartelijke Groet,
namens het bestuur van de BVO,
Albert van der Heijden, voorzitter. 

Email built with AcyMailing