Sinds enkele weken is een QR-code nodig om een café of restaurant binnen te gaan, een bioscoop of theater te bezoeken enz..
Hij wordt u in het buitenland ook gevraagd.

Als u de QR-code nog niet heeft en hulp zoekt om hem op uw mobiele telefoon te krijgen, meldt u dan aan voor het spreekuur Digitale Vragen van Seniorweb op donderdagmiddag 28 oktober bij de BVO. Klik hier voor informatie. 
U ontvangt dan bericht hoe laat u met uw mobiele telefoon verwacht wordt. 

Let op: om een QR-code te installeren, moet u uw DigiD meebrengen. Wanneer u die nog niet heeft, kijkt u eerst op:
https://www.digid.nl/digid-aanvragen-activeren

Het duurt maximaal 3 werkdagen voordat u de informatie voor uw DigiD per brief ontvangt, dus wacht niet te lang met het aanvragen van uw DigiD!

QR afb 425