Op dinsdag 19 oktober om 16.00 uur is de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van Buurtvereniging Overveen.

U vindt hier de stukken voor de vergadering:

* de uitnodiging / agenda plus een toelichting op 2 punten
* het verslag van de Ledenvergadering in oktober 2020
* de financiële stukken, te weten:
- de staat van baten en lasten, plus de begroting ‘21/’22
. de balans
. een toelichting van de penningmeester.

Ook komt het door de BVO gevoerde coronabeleid ter tafel. 

Verder wordt voorgesteld om Wim Heijne te tot bestuurslid te benoemen.
En nemen wij afscheid van Els Verlaat als beheerder van het gebouw.


Na afloop heffen we het glas!