Corona is nog niet voorbij. Voorzitter Albert van der Heijden heeft daarom eind augustus namens het bestuur de leden laten weten:


Als bestuur zijn wij verantwoordelijk voor een veilige cursusomgeving voor zowel cursisten, docenten als gastheer/-vrouw. Dat betekent dat wij ervan uitgaan dat u allemaal volledig gevaccineerd bent wanneer u aan een cursus deelneemt. U dient in het bezit te zijn van een vaccinatiebewijs, of van een bewijs dat u genezen bent van een recent (< 12 maanden) doorgemaakte COVID-infectie.

Het betekent, dat wij als bestuur besloten hebben om voorlopig in principe GEEN ongevaccineerde cursisten toe te laten. Als u om medische redenen dan wel uit geloofsovertuiging niet gevaccineerd kunt worden, verzoeken wij u dit te melden via  zodat wij samen met u kunnen kijken of er een oplossing te bedenken is, bijvoorbeeld door het van tevoren laten afnemen van een PCR-test.


Wij vertrouwen op uw begrip voor deze maatregel en gaan ervan uit dat iedereen zich aan deze voorzorgmaatregel zal houden.


Deze regels gelden niet alleen voor cursisten maar ook voor ieder ander die gebruik maakt van ons gebouw.