In september '20 maakte de buurtvereniging met een reeks activtiteiten een herstart. Uiteraard is veiligheid van deelnemers en vrijwilligers daarbij een allereerste zorg. 
Het bestuur van de BVO heeft daarom in juli 2020 een protocol vastgesteld met regels en maatregelen om te zorgen voor een goed verloop van het werk.

U leest het volledige protocol hier.
Het is ook te downloaden.

p,m.: Sindsdien is de coronasituatie gewijzigd. De nieuwe stand van zaken in onze coronapreventie (augustus 2021) is hier te lezen.