In september '20 maakte de buurtvereniging met een reeks activtiteiten een herstart. Uiteraard is veiligheid van deelnemers en vrijwilligers daarbij een allereerste zorg. 
Het bestuur van de BVO heeft daarom in juli 2020 een protocol vastgesteld met regels en maatregelen om te zorgen voor een goed verloop van het werk.

U leest het volledige protocol hier.
Het is ook te downloaden.

p,m.: Sindsdien is de coronasituatie gewijzigd. De nieuwe stand van zaken in onze coronapreventie (augustus 2021) is hier te lezen.     

 

Heeft u geheugenklachten? Of is er iemand in uw omgeving met een afnemend geheugen? Dan is het Odensehuis waarschijnlijk iets voor u. 

Welzijn Bloemendaal organiseert dit "huis" iedere maandag- en donderag vanaf 12.30 uur in de grote zaal van het BVO-gebouw. 

Wat er gebeurt, leest u in de programma voor oktober 2021.
Om hem te lezen, klikt u hier.


Odensehuis 2020


Odensehuis logo

  

 

Op dinsdag 19 oktober om 16.00 uur is de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van Buurtvereniging Overveen.

U vindt hier de stukken voor de vergadering:

* de uitnodiging / agenda plus een toelichting op 2 punten
* het verslag van de Ledenvergadering in oktober 2020
* de financiële stukken, te weten:
- de staat van baten en lasten, plus de begroting ‘21/’22
. de balans
. een toelichting van de penningmeester.

Ook komt het door de BVO gevoerde coronabeleid ter tafel. 

Verder wordt voorgesteld om Wim Heijne te tot bestuurslid te benoemen.
En nemen wij afscheid van Els Verlaat als beheerder van het gebouw.


Na afloop heffen we het glas!
 

Sinds enkele weken is een QR-code nodig om een café of restaurant binnen te gaan, een bioscoop of theater te bezoeken enz..
Hij wordt u in het buitenland ook gevraagd.

Als u de QR-code nog niet heeft en hulp zoekt om hem op uw mobiele telefoon te krijgen, meldt u dan aan voor het spreekuur Digitale Vragen van Seniorweb op donderdagmiddag 28 oktober bij de BVO. Klik hier voor informatie. 
U ontvangt dan bericht hoe laat u met uw mobiele telefoon verwacht wordt. 

Let op: om een QR-code te installeren, moet u uw DigiD meebrengen. Wanneer u die nog niet heeft, kijkt u eerst op:
https://www.digid.nl/digid-aanvragen-activeren

Het duurt maximaal 3 werkdagen voordat u de informatie voor uw DigiD per brief ontvangt, dus wacht niet te lang met het aanvragen van uw DigiD!

QR afb 425

 

 

De coronacrisis is in een nieuwe fase gekomen: we kunnen weer beginnen en 1,5 meter afstandhouden is niet langer verplicht.
Welke regels gelden nog wel bij de BVO?

Voorzitter Albert van der Heijden heeft namens het bestuur de leden laten weten:


Als bestuur zijn wij verantwoordelijk voor een veilige cursusomgeving voor zowel cursisten, docenten als gastheer/-vrouw. Dat betekent dat wij ervan uitgaan dat u allemaal volledig gevaccineerd bent wanneer u aan een cursus deelneemt. Wij gaan dit niet bij binnenkomst controleren, maar aanwezig zijn betekent dat u in het bezit bent van een vaccinatiebewijs, of van een bewijs dat u genezen bent van een recent (< 6 maanden) doorgemaakte COVID-infectie.

Het betekent, dat wij als bestuur besloten hebben om voorlopig in principe GEEN ongevaccineerde cursisten toe te laten. Als u om medische redenen dan wel uit geloofsovertuiging niet gevaccineerd kunt worden, verzoeken wij u dit te melden via  zodat wij samen met u kunnen kijken of er een oplossing te bedenken is, bijvoorbeeld door het van tevoren laten afnemen van een PCR-test.


Wij vertrouwen op uw begrip voor deze maatregel en gaan ervan uit dat iedereen zich aan deze voorzorgmaatregel zal houden.


Deze regels gelden niet alleen voor cursisten maar ook voor ieder ander die gebruik maakt van ons gebouw. 


vraagteken


* Wat vindt u van het aanbod van de BVO?
Heeft u suggesties voor andere cursussen of activiteiten?

* Kent u mensen uit de omgeving die een boeiend verhaal kunnen vertellen?
Of bent u zelf zo iemand?

* Heeft u misschien tijd beschikbaar om als vrijwilliger mee te doen bij de BVO?

Dit soort vragen vindt u in een beknopte enquête.
Kijk er eens naar! U kunt hem hier op het scherm krijgen.