Goed nieuws! Op basis van de Persconferentie van 14 januari '22 heeft het BVO-bestuur besloten om alle activiteiten weer te starten.

Het is uiteraard wel uitdrukkelijk de bedoeling dat ieder zich houdt aan de aan de algemeen geldende veiligheidsregels, dus:
- niet komen in geval van klachten die zouden kunnen wijzen op een coronabesmetting
- desinfecteer uw handen bij binnenkomst in het gebouw
- houd steeds een anderhalve meter onderlinge afstand
- draag wanneer u door het gebouw of lokaal loopt een mondmasker. Dit mag weer af wanneer u bent gaan zitten
-- was regelmatig uw handen.

Het bestuur had al eerder besloten dat alleen gevaccineerde (en inmiddels dus waarschijnlijk ook geboosterde) personen tot het BVO-gebouw en tot de cursussen worden toegelaten.
Wanneer u niet gevaccineerd bent, is een zeer recente negatieve PCR-test noodzakelijk.

Uw bewijs van vaccinatie, op papier of als QR-code, wordt dit voorjaar bij de start van een cursus of andere activiteit eenmalig door onze gastvrouwen (-heer) gecontroleerd.
Het bewijs is dan geregistreerd voor de rest van de cursusperiode.


Kijk ook even naar de advertentie in het Bloemendaals Nieuwsblad met de cursussen en activiteiten waar u zich nog voor kunt inschrijven.
Klik op deze link 
of op de Afbeelding:

advertentie bvo 22 01 klein 

 

 

 

Het nieuwe programma van Buurtvereniging Overveen, van januari tot de zomer van 2022, is rond. U kunt het hier inzien. Meteen inschrijven kan natuurlijk ook.

Ons nieuwe programmaboekje is in heel Overveen en naaste omgeving verspreid en bij de leden die elders wonen thuisbezorgd.

Cover boekje jan22 390

Door het boekje aan te klikken, is het door te bladeren

 

 

De BVO is een plezierige organisatie. Onze deelnemers zijn positief over de cursussen
Toch hebben wij een probleem: wij zoeken mensen die met ons meedoen als vrijwilliger. 
Onze vacatures staan op de site van het Vrijwilligerscentrum Haarlem/Bloemendaal, die Haarlemvoorelkaar heet maar ook voor Bloemendaal geldt. 

Kijk 'ns wat ze inhouden en of er iets voor u of voor jou bij zit:
- coördinator jeugdcursussen
- vrijwilliger beheerszaken
- gastheer of gastvrouw


Vragen of suggesties voor wie we kunnen benaderen om mee te doen, kun je het beste zenden aan   

vlaggenstok bw

 

Corona is nog niet voorbij. Voorzitter Albert van der Heijden heeft daarom eind augustus namens het bestuur de leden laten weten:


Als bestuur zijn wij verantwoordelijk voor een veilige cursusomgeving voor zowel cursisten, docenten als gastheer/-vrouw. Dat betekent dat wij ervan uitgaan dat u allemaal volledig gevaccineerd bent wanneer u aan een cursus deelneemt. U dient in het bezit te zijn van een vaccinatiebewijs, of van een bewijs dat u genezen bent van een recent (< 12 maanden) doorgemaakte COVID-infectie.

Het betekent, dat wij als bestuur besloten hebben om voorlopig in principe GEEN ongevaccineerde cursisten toe te laten. Als u om medische redenen dan wel uit geloofsovertuiging niet gevaccineerd kunt worden, verzoeken wij u dit te melden via  zodat wij samen met u kunnen kijken of er een oplossing te bedenken is, bijvoorbeeld door het van tevoren laten afnemen van een PCR-test.


Wij vertrouwen op uw begrip voor deze maatregel en gaan ervan uit dat iedereen zich aan deze voorzorgmaatregel zal houden.


Deze regels gelden niet alleen voor cursisten maar ook voor ieder ander die gebruik maakt van ons gebouw. 


Heeft u geheugenklachten? Of is er iemand in uw omgeving met een afnemend geheugen? Dan is het Odensehuis waarschijnlijk iets voor u. 

Welzijn Bloemendaal organiseert dit "huis" iedere maandag- en donderdag vanaf 12.30 uur in de grote zaal van het BVO-gebouw. 

Wat er gebeurt, leest u in de programma voor november 2021.
Om hem te lezen, klikt u hier.


Odensehuis 2020


Odensehuis logo

  

 

In september '20 maakte de buurtvereniging met een reeks activtiteiten een herstart. Uiteraard is veiligheid van deelnemers en vrijwilligers daarbij een allereerste zorg. 
Het bestuur van de BVO heeft daarom in juli 2020 een protocol vastgesteld met regels en maatregelen om te zorgen voor een goed verloop van het werk.

U leest het volledige protocol hier.
Het is ook te downloaden.

p,m.: Sindsdien is de coronasituatie gewijzigd. De nieuwe stand van zaken in onze coronapreventie (augustus 2021) is hier te lezen.