BUURTVERENIGING OVERVEEN
gebouw Tinholt
Vrijburglaan 17
2051 LA  Overveen
telefoon 023 526 12 78
B.g.g.: bel svp. een van de bestuursleden
e-mail:

Bank: NL 06 INGB 0003 3238 11 t.n.v. BVO Overveen


Ons parkeerterrein ligt bij de Willem de Zwijgerlaan. Vanaf deze parkeerplaats loopt u via een kort pad direct naar ons terrein.
De ingang van het buurtverenigingsgebouw Tinholt bevindt zich aan de andere kant van het gebouw.
Parkeren aan de Vrijburglaan geeft overlast voor de bewoners: gebruik daarom svp. het terrein aan de Willem de Zwijgerlaan. ALGEMENE INFORMATIE
Buurtvereniging Overveen kan als vrijwilligersorganisatie alleen bestaan dankzij inkomsten uit cursussen/activiteiten en de contributie van onze leden. Daarom is een lidmaatschap van de vereniging bij deelname aan cursussen of langerlopende activiteiten een voorwaarde. De contributie bedraagt € 12,50 per cursusjaar (augustus t/m juli). 
Voor deelname aan workshops en lezingen is het lidmaatschap niet verplicht.

Door u in te schrijven als lid en/of voor een cursus gaat u akkoord met het door ons incasseren van de vereiste betaling(en).
.. 
Wanneer u zich inschrijft voor een cursus en speciaal daarvoor lid bent geworden en de cursus gaat niet door dan kunt u dit lidmaatschap via een e-mail of een briefje aan BVO, Vrijburglaan 17, 2051 LA Overveen weer annuleren. De inschrijving als lid vervalt niet automatisch. 

Inschrijvingen registreren wij in volgorde van ontvangst.Tussentijds instappen bij een cursus kan alleen na overleg. Cursussen/workshops starten bij voldoende inschrijving. Wanneer een cursus niet kan doorgaan, ontvangt u bericht en vervalt de afgegeven incassomachtiging voor het cursusgeld. 

Door u in te schrijven, als lid en/of voor een cursus, workshop of activiteit gaat u akkoord met het opnemen van de door u verstrekte gegevens in onze administratie. Wij gaan heel zorgvuldig met deze informatie om en bewaren die zolang zij nodig zijn. 

Een inschrijving is niet vrijblijvend. Bij annulering van uw inschrijving van een cursus vanaf 15 dagen voor de start dient u 50% van de cursusprijs te betalen.
Bij annulering binnen 8 dagen bent u 100% verschuldigd.

Een workshop en een presentatie vragen we tevoren te betalen. D.w.z.: u meldt u als deelnemer uiterlijk een week tevoren bij voorkeur per e-mail aan via  of anders via het formulier in het programmaboekje. U maakt uw aanmelding definitief door overmaking van het vereiste bedrag op NL 06 INGB 0003 3238 11 t.n.v. Buurtvereniging Overveen onder vermelding van: Inschrijving voor [de naam van de workshop of presentatie].
Wanneer de workshop of presentatie onverhoopt niet doorgaat, ontvangt u bericht en storten wij het overgemaakte bedrag terug.
Voor lezingen geeft u zich ook tevoren op en betaalt u ter plekke. 

U kunt zich ook aanmelden als vrijwilliger: er zijn voor u activiteiten in een prettige sfeer te doen, waaronder het werk aan de bar tijdens cursussen en activiteiten. 
E-mail voor meer informatie naar of bel 023 547 7505 / 06-4369 0609.

Het lidmaatschap geldt tot schriftelijke/digitale wederopzegging..
U kunt het lidmaatschap beëindigen
- via een e-mail aan:
- met een briefje aan: BVO, Vrijburglaan 17, 2051 LA Overveen 
Bij tussentijdse opzegging kunnen wij de betaling over het lopende jaar niet vergoeden.

> In de maanden juli en augustus is de BVO gesloten: onze vrijwilligers zijn dan (ook) op vakantie.


VAKANTIES

Herfstvakantie: 16 - 24 okt. ‘21
Kerstvakantie: 25 dec. ’21 – 9 jan ‘22
Voorjaarsvakantie: 19 – 27 febr. ‘22
Meivakantie: 30 april – 8 mei ‘22
Zomervakantie:16 juli – 28 aug. ‘22


INFORMATIE OVER CURSUSSEN / WORKSHOPS

Margriet Smit tel. 023 525 6797
Ineke Mugge tel. 023 527 1055

E-mail: 

Informatie over nieuwe cursussen, gewijzigde data en vele andere interessante zaken krijgt u in de loop van het jaar via onze onregelmatig verschijnende digitale Nieuwsbrief.
Meldt u aan - dit geldt ook voor niet-leden - via de ingang "Nieuwsbrief" op de oranje kolom hier links. 
Daarnaast kunt u (uiteraard gratis) lid worden van de eigen BVO-groep op Facebook


INFORMATIE ACTIVITEITEN
Naast cursussen en workshops voor jeugdigen en volwassenen hebben wij voor volwassenen ook uiteenlopende activiteiten op het programma staan. Deze activiteitsgroepen werken zonder docent.
De groepen komen over het algemeen (buiten de corona-onderbreking) het gehele seizoen lang bij elkaar, maar niet in de zomervakantie en meestal ook niet tijdens andere officiële vakantieperioden.

U kunt op deze website méér informatie vinden maar ook direct met iemand van de groep contact opnemen: 

Vrij schilderen en tekenen op maandagochtend (MOS) 023 527 8001 / 06 1835 6459
Mahjong 023 525 98 02
Duinwandelgroep 023 524 5201
Postzegelclub