duinen

De LAW-Wandelgroep is de Duinwandelgroep geworden.

De groep struint wekelijks door de omgeving, meestal op vrijdag. De afstanden variëren van 4 tot 15 km. Heel vaak gaat de groep naar de duinen, maar ook over de diverse buitenplaatsen en b.v. het Haarlemmermeerbos, Hekslootpolder of de Veerpolder en een enkele keer buiten de regio.
U bent van harte welkom.

Info.: Loes Ouweneel, tel. 023 524 5201. E-mail: